- Osobitné finančné vzdelávanie (OFV) realizované formou E-LearningZákladné informácieOdborné skúškyOdborné podujatia


Login - prihlásenie do systému E-Learning


AOCP poskytne bezplatný prístup k OFV pre každú fyzickú osobu, ktorá sa zaregistrovala na odbornú skúšku organizovanú AOCP a uhradila poplatok za jej vykonanie.
Záujemca o OFV má prístup ku kurzom OFV v tých sektoroch v ktorých je zaregistrovaný aj na odbornú skúšku. Prístup k OFV je časovo nelimitovaný.


E-Learning môže využiť každá osoba, ktorá zaplatila poplatok za odbornú skúšku


            Rodné číslo:

            Sektor:
 
            Stupeň OFV:Stredný