- Osobitné finančné vzdelávanie (OFV) realizované formou E-LearningZákladné informácieOdborné skúškyOdborné podujatia


E-Learning - Registrácia


Zvoľte stupeň OFV

    Základný stupeň

    Stredný stupeň  

    Vyšší stupeň      
 


Cenník kurzov OFV
Stupeň OFVsektor FTVýška poplatku
ZákladnýDoplnkové dôchodkové sporenie20 ,- €
Kapitálový trh20 ,- €
Poistenie a zaistenie20 ,- €
Poskytovanie úverov20 ,- €
Prijímanie vkladov20 ,- €
StrednýDoplnkové dôchodkové sporenie30 ,- €
Kapitálový trh30 ,- €
Poistenie alebo zaistenie30 ,- €
Poskytovanie úverov30 ,- €
Prijímanie vkladov30 ,- €
VyššíDoplnkové dôchodkové sporenie40 ,- €
Kapitálový trh40 ,- €
Poistenie alebo zaistenie40 ,- €
Poskytovanie úverov40 ,- €
Prijímanie vkladov40 ,- €