- Odborné podujatiaZákladné infoZáväzné podmienkyTermínyE-LearningOdborné skúšky


ODBORNÉ PODUJATIA - Registrácia

Záväzná prihláška na odborné podujatie
" Investovanie do akcií a dlhopisov "
ktoré organizuje Asociácia obchodníkov s cennými papiermi dňa 24.10.2017  13:00

Titul:    Meno:    Priezvisko:


Adresa trvalého bydliska:Ulica:

  PSČ:   Mesto:

E-mail:    

Telefón:  


V prípade, ak si želáte vystaviť fakturu na spoločnosť uveďte

Názov spoločnosti:

Adresa:

PSČ:   Mesto:

IČO:   DIČ:   IČ DPH:

Uplatňujem si zníženú cenu člena         Poznámka:

Týmto potvrdzujem že súhlasím so záväznými podmienkami účasti na podujatí, ktoré sú uvedené v programe podujatia.

 Dňa 25.09.2017